bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Protokół z wyboru dostawcy zamówienia

20.12.2018

Protokół z wyboru wykonawcy zamówienia
o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy
z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1597)

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Zakup nowego samochodu osobowego na potrzeby Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych
w Kowalewie

2. WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA:
110 000,00 zł.

3. OFERTY:
Oferent:
Autoserwis Spółka z o.o.
06-500 – Mława
ul. Płocka 91

Cena zamówienia netto – 89 341,46
Cena zamówienia brutto – 109 890,00

4. WSKAZANIE WYKONAWCY I UZASADNIENIE WYBORU:
Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert
ustalono, że złożona oferta spełnia wymagania zawarte w IWUZ.

Podpisy Komisji:


1. Krzysztof Ługowski
2. Elżbieta Piekacz
3. Dariusz Florkowski


ZATWIERDZAM  - Marlena Watemborska

Opublikował: Piotr Baran
Publikacja dnia: 20.12.2018

Dokument oglądany razy: 335
« inne aktualności